Thiết kế nội thất Penhouse Metropolis – Liễu Giai

THIẾT KẾ NỘI THẤT PENHOUSE METROPOLIS

PENHOUSE – Metropolis Liễu Giai, Hà Nội

Dự Án:            Thiết kế Penhouse

Địa điểm:        Vinhome Metropolis Liễu Giai, Hà Nội

Thiết Kế:         CJ Design

Hoàn Thành:   12/2018